Szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – dobry sposób na aktualizację wiedzy eksperckiej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych musi na bieżąco aktualizować swoją wiedzę

Szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych to wygodna forma poszerzania wiedzy fachowej. A stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 RODO Administrator oraz podmiot przetwarzający wspierają inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań, o których mowa w art. 39, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej

Szkolenia online dla inspektorów ochrony danych osobowych
Szkolenia online dla inspektorów ochrony danych osobowych

W skrócie – jeśli w danej jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, to administrator danych ma dbać o to, aby IOD miał możliwość poszerzania swojej wiedzy w zakresie przetwarzania danych osobowych. A to o tyle niełatwe, że np. zupełnie inne są podstawy prawne I cele przetwarzania danych osobowych pracowników, inne klientów, jeszcze inne pacjentów itd. Szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych nie są z pewnością jedyną formą poszerzania wiedzy fachowej, ale na pewno wygodną i efektywną.

Pisaliśmy m.in. Dane Osobowe w rekrutacji oraz tutaj: Jak chronić swoje dane osobowe

Od 2016 roku w Unii Europejskiej, a od maja 2018 roku w Polsce, weszło w życie RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy mają na celu ograniczyć nadużycia i chronić danej osobowe, które są cennym łupem dla przestępców. W związku z tym pojawiła się potrzeba dostosowania miejsc pracy i działających podmiotów do wymogów stawianych przez RODO Pojawiło się zapotrzebowanie na nowe stanowiska i wiele firm przyjęło w swoje szeregi specjalistę ds. ochrony danych osobowych.

Na czym dokładnie polega ta praca? Czy szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych są dobrym sposobem na zdobycie nowych kwalifikacji i szukanie zatrudnienia?

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych stała się nieoceniona. Każda firma przetwarza dane osobowe (pracowników lub klientów) dlatego ma obowiązek prawidłowo je zabezpieczyć. Niezbędne staje się dostosowanie wewnętrznej polityki, toczących się procesów czy systemów IT do przepisów RODO. IOD jest po to, aby dopilnować, aby proces był bezpieczny i zgodny z prawem.

Szkolenia online dla inspektorów ochrony danych osobowych
Szkolenia online dla inspektorów ochrony danych osobowych

Trzeba jednak pamiętać, że pełną odpowiedzialność za ochronę danych osobowych ponosi administrator danych osobowych. Nieprzestrzeganie przepisów oznacza duże kary finansowe. Wiele firm nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa, dlatego osoba znająca przepisy i umiejąca zastosować je w praktyce, jest bardzo potrzebna.

Potrzebne kompetencje do pracy na tym stanowisku, można zdobyć biorąc udział w szkoleniach online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Udział w kursach pozwala na zdobycie i uaktualnianie posiadanej wiedzy. Przepisy RODO nie określają sztywno statusu i roli Inspektora Danych Osobowych, ale dzięki szerokiej wiedzy i zdobytym może pełnić wiele ważnych funkcji, np.

 • Konsultanta do prawnych, który wspiera firmę w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Do pełnienia tej funkcji niezbędna jest umiejętność interpretacji przepisów RODO, które są nadal nie do końca precyzyjne i pozwalają na swobodną interpretację. Ważne jest również dostosowanie zasad do innych przepisów, obowiązujących w kraju.
 • Konsultanta ds. bezpieczeństwa – ważnym obszarem, w którym rola IOD jest niezbędna, jest bezpieczeństwo danych osobowych. Jednym z zadań inspektora jest przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zbieranie informacji na temat przetwarzania, przechowywania czy przepływu danych osobowych. Dzięki temu specjalista może ocenić, czy wdrożone postępowanie pomaga chronić dane.
 • Inspektora ochrony danych, praw i wolności podmiotów – kolejną ważną funkcją osoby, która zajmuje się pracą w obszarze RODO, jest ochrona praw i wolności osób, których dotyczą dane osobowe. Dobre szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych uczą jak przetwarzać dane bez negatywnego skutku dla osób, których dotyczą. IOD musi wiedzieć, jak oceniać ryzyko naruszenia praw i wolności osób, a także jakie środki wdrożyć, aby nie pojawiły się negatywne konsekwencje. Osoby, które udostępniają swoje dane, powinny czuć się bezpiecznie i komfortowe, a to można osiągnąć poprzez przekazywanie w sposób jasny i czytelny przepisów i uprawnień wynikających z RODO.

Jaki powinien być Inspektor Danych Osobowych?

Przepisy nie określają, kto może zostać Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych. Oprócz wiedzy meteorycznej, którą można zdobyć na szkoleniach online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, ważne są określone cechy charakteru. IDO pracuje z ludźmi, dlatego ważne są dobre umiejętności interpersonalne, umiejętność rozmawiania z każdym człowiekiem, pozytywne nastawienie oraz chęć służenia pomocą.

Inspektor musi pilnować, aby osoby, których dane posiada, nie miały żadnych roszczeń. Ważna jest również umiejętność łagodzenia trudnych sytuacji. Obecnie firmy i podmioty gospodarcze nie są jeszcze w pełni przygotowane do przestrzegania przepisów rozporządzenia, dlatego zdarzają się nieprawidłowości. IOD musi wiedzieć jak rozmawiać z pokrzywdzoną osobą, aby nie złożyła skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dzięki sprawnemu działaniu Inspektorów, prawidłowemu i jasnemu przekazywaniu informacji, firma może cieszyć się szacunkiem i zaufaniem. Specjalista ds. RODO powinien cechować się chęcią rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Niezbędne jest posiadanie aktualnej wiedzy oraz dobra znajomość przepisów. W pracy pomocne będą silne zdolności analitycznych oraz umiejętności wnioskowania na podstawie przedstawionych informacji.

Praca na tym stanowisku wymaga dużej samodzielności oraz umiejętności pracy własnej. Trzeba umieć podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność.

Jakie obowiązki ma Inspektor Danych Osobowych?

Obowiązki Inspektora Danych Osobowych określa artykuł 39 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Główne zadania to:

 • Obowiązek informowania kierownictwa i pracowników o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z przepisów RODO,
 • Monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów, mających na celu ochronę danych osobowych,
 • Zlecenie odpowiednim pracownikom realizacji zadań związanych z RODO,
 • Zwiększanie świadomości pracowników i szefostwa na temat niebezpieczeństwa, związanego z wyciekiem lub nieprawidłowym zarządzaniem danymi osobowymi,
 • Przeprowadzanie audytów, wskazujących poziom zgodności z przepisami RODO,
 • Ustalanie zaleceń, mających na celu poprawę przestrzegania RODO,
 • Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami RODO, Inspektorzy mogą mieć również inne obowiązki, związane z ochroną danych osobowych. Jednym z nich jest przeprowadzanie analizy ryzyka czy organizacja szkoleń, zwiększającą świadomość osób, które pracują na co dzień z danymi osobowymi. Ważne jednak, aby dodatkowe zadania nie kolidowały z obowiązkami IOD, a brak czasu nie powodował, że kwestia ochrony danych pójdzie w zapomnienie.

Szkolenia online dla inspektorów ochrony danych osobowych
Szkolenia online dla inspektorów ochrony danych osobowych

Czy firmy muszą zatrudniać Inspektorów Ochrony Danych Osobowych?

Przepisy RODO jasno określają podmioty, które mają obowiązek zatrudniania Inspektora Danych Osobowych. Inne, niewymienione grupy mogą dobrowolnie stworzyć to stanowisko, ale jego brak nie spowoduje żadnych konsekwencji. Do grupy wskazanej przez Rozporządzenie należą organy administracji publicznej, z wyjątkiem sądów oraz organy, których działalność polega przede wszystkim na przetwarzaniu danych.

Pisaliśmy m.in. Dane osobowe w rekrutacji pracowników

Mówiąc prościej, Inspektor Danych Osobowych musi być zatrudniony w szpitalach, jednostkach sektora publicznego i finansowego, firmach rekrutacyjnych, agencjach ochrony, instytucjach badawczych itp. Inne firmy mogą dla własnych potrzeb zatrudniać specjalistę ds. ochrony danych osobowych. Obecnie, dzięki szkoleniom online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, z łatwością można znaleźć wykształconą osobę, gotową do pracy.

Wiele firm korzysta z tej możliwości, dzięki temu mogą zadbać o bezpieczeństwo danych oraz uniknąć ryzyka wycieku danych. To z kolei pozwala uniknąć kar finansowych oraz wypłaty odszkodowań dla osób, których dane były przetwarzane lub przechowywane w niewłaściwy sposób. Firmy nie muszą zatrudniać IDO na podstawie umowy o pracę.

Wiele przedsiębiorstw wynajmuje firmy lub osoby zewnętrzne, zatrudnia specjalistów na podstawie umowy zlecenia, czasami również wytypowany członek personelu, po odbyciu szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, pełni tę funkcję. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, które rozwiązanie jest lepsze, ale osoba z zewnątrz jest najczęściej bardziej obiektywna i niezależna. Osoby związane z firmą mogą czuć się niekomfortowo, wytykając błędy czy wskazując uchybienia pracodawcy.

Czasem inne obowiązki wydają się ważniejsze i prace związane z ochroną danych osobowych, idą w odstawkę. Istotne jest, aby pamiętać, że osoba pełniąca obowiązki Inspektora Danych Osobowych musi być zgłoszona do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – jak się przygotować?

Szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych to dobry sposób na poznanie przepisów, naukę ich interpretowania, poznanie zadań i obowiązków IOD. Przed rozpoczęciem szkolenia warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych. W Polsce jest to ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy wykonawcze do ustawy, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Pisaliśmy m.in. Profilowanie danych osobowych

Ważne, aby dokładnie wczytać się we wszystkie punkty, zastanowić się, jak je interpretować i przenieść w życie. Zapoznanie się z przepisami jest dużym ułatwieniem, pomaga lepiej zrozumieć tematy poruszane na szkoleniu online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Pozwala również uniknąć wielu pytań, zrozumieć podstawowe definicje, wiedzieć, czym są dane osobowe, znać obowiązek informacyjny, zasady powierzania danych.

Szkolenia online dla inspektorów ochrony danych osobowych
Szkolenia online dla inspektorów ochrony danych osobowych

Oczywiście te informacje będą podawane na zdalnym kursie, ale osoba, która zna już podstawy, szybciej przyswoi wiedzę i zrozumie, co oznaczają poszczególne przepisy. Dzięki znajomości podstaw, na kursie będzie można przełożyć teorię na praktykę, co na tym stanowisku jest niezwykle ważne. Przed inspektorami stoi wiele trudnych wyzwań, dlatego samokształcenie jest niezbędne w tym zawodzie. Wiedzę należy uaktualniać nie tylko przed szkoleniem, ale również po jego zakończeniu.

Według przepisów RODO IOD ma obowiązek stale podnosić kwalifikacje, brać udział w kursach, znać aktualne przepisy itp. Tylko takie przygotowanie gwarantuje skuteczną i bezpieczną pracę z danymi osobowymi.

Dla kogo przeznaczone są szkolenie online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych?

IDO nie musi mieć określonych kwalifikacji. Przepisy nie podają, jakie ma mieć wykształcenie, nie wskazuje konkretnych kierunków studiów czy szkoleń, jakie należy odbyć. Ważne jest jednak, aby osoba, która chce pracować na tym stanowisku, była dobrze wykształcona, miała również podstawową wiedzę dotyczącą prawa lub sektora, w którym chce pracować.

Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby o wykształceniu prawniczym lub związanym z IT i nowoczesnymi technologiami. Prawnicy są dobrze wyedukowani i czytanie przepisów ze zrozumienia oraz ich interpretacja, nie stanowi dla nich problemu. Osoby, które nie mają wiedzy prawniczej, muszą większą uwagę przyłożyć do nauki i zdobywania nowych kwalifikacji.

Dobrym sposobem są szkolenie online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Mogą z nich korzystać zarówno osoby, które zostały oddelegowane przez pracodawcę do pełnienia obowiązków IOD, jak i pracownicy, którzy we własnym zakresie zdobyć nowe kwalifikacje, przebranżowić się, zmienić stanowisko lub miejsce pracy.

Wiele osób, które kończy szkolenie online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, zdobywa certyfikaty, otwiera własną działalność i zajmuje się ochroną danych osobowych w innych firmach. W ramach rozwoju można postarać się o zdobycie uprawnień na audytora wewnętrznego lub ukończyć studia podyplomowe z ochrony danych osobowych. Większe kwalifikacje są niezbędne w pełnieniu obowiązków inspektora danych osobowych w urzędach, służbie zdrowia, sektorze finansowym.

Wynika to z tego, że w tym miejscach jest dużo trudnych procesów przetwarzania, które dla nieprzygotowanej osoby będą trudne do ogarnięcia. Podsumowując, można stwierdzić, że z kursów IOD mogą korzystać osoby początkujące i doświadczone, tzn.

 • Obecni inspektorzy ochrony danych, którzy chcą uaktualnić swoją wiedzę,
 • Osoby, które zostały wyznaczone do wdrażania RODO w przedsiębiorstwie,
 • Osoby, które zajmują się ochroną danych osobowych, ale nie są zatrudnieni na stanowisku IOD,
 • Administratorzy danych i pracodawcy, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo,
 • Osoby prowadzące własną działalność, które chcą poznać ciążące na nich obowiązki,
 • Osoby, które dla własnej wiedzy i satysfakcji chcą zrozumieć przepisy RODO

Szkolenia online – praktyczna wiedza i umiejętności

Szkolenie online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych stają się miesiąca na miesiąc bardziej popularne. Wiele osób, chce wykorzystać pojawiającą się szanse i zyskać nowy, atrakcyjny finansowo i pełen wyzwań zawód. Na zdalnych szkoleniach dla IOD omawiane są przepisy RODO, kursanci poznają politykę ochrony danych, instrukcje sporządzenia obowiązku informacyjnego, analizy ryzyka, rejestru czynności na danych, przykładowe procedury, związane z przetwarzaniem danych.

Dobre ośrodki szkoleniowe oferują materiały w formie online oraz papierowej, w formie plików pdf. Dostępne są również konsultacje z wykładowcami za pomocą maila lub czatu. Uczestnicy mogą komunikować się z trenerami i wyjaśniać nurtujące zagadnienia. Kursy prowadzane są w oparciu o prezentacje, wykłady, a także ćwiczenia, zadania i rozwiązywanie problemów, mogących pojawić się w codziennej pracy.

Kursanci mają do dyspozycji nowoczesne narzędzia, m.in. video rozmowy, panele dyskusyjne, quizy i testy, pozwalające skontrolować stan wiedzy. Szkolenia prowadzą doświadczeni IOD, audytorzy ISO oraz eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Ważne jest, aby wybrać kurs, który kończy się otrzymaniem certyfikatu, będącym poświadczeniem uzyskania nowych kwalifikacji. Taki dokument będzie bardzo pomocny w szukaniu zatrudnienia.

Dobrze przygotowywane i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę szkolenie, pozwalają poznać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Po zdaniu egzaminu uczestnicy są gotowi do wdrażania RODO i pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych.

Jakie szkolenia związane z ochroną danych osobowych są dostępne?

Na rynku szkoleniowych dostępne są również szkolenia specjalistyczne, przeznaczone dla IOD pracujących w określonych sektorach, np., placówkach zdrowia, oświacie czy finansach. Każda branża ma swoją specyfikę, dlatego kursy te poruszają zagadnienia ogólne oraz dodatkowe, związane z danym sektorem.

 • Rola IOD w medycynie – szkolenie pozwala zestawić przepisy dotyczące danych osobowych z przepisami branżowymi podmiotów medycznych. Kurs pomaga opracować własną Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami RODO oraz Medycznym Kodeksem Branżowym.

Mamy takie Szkolenie online RODO w podmiotach medycznych

 • Omawiane są tematy związane z pojęciem i definicją RODO, uczestnicy poznają kategorie danych osobowych, obowiązki administratora danych, zasady współpracy z firmami zewnętrznymi – powierzenie danych i wiele innych. Analizowana jest również dokumentacja medyczna, uczestnicy uczą się tworzyć oceny ryzyka, wykonywać audyty i tworzyć raporty. Osoby, które ukończą kurs, mogą wykonywać obowiązki Inspektora Ochrony Danych w placówkach medycznych.
 • Rola Inspektora Ochrony Danych w kadrach i finansach – praca w kadrach oraz księgowości wiąże się z ciągłym dostępem do danych osobowych. Bardzo ważne jest ich prawidłowe przechowanie i przetwarzanie, w przeciwnym razie firma może być narażona na duże kary finansowe i utratę dobrej opinii.

Mamy takie szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji

 • Rola IOD w tym sektorze jest bardzo ważna, dlatego kursy przeznaczone dla osób pracujących w branży HR cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na szkoleniach, oprócz spraw ogólnych związanych z RODO, omawiana jest analiza dokumentacji administracyjno-kadrowej oraz finansowej.

Obecnie szacuje się, że w Polsce potrzebnych jest 50 tys. Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Praca jest bardzo perspektywiczna i zapewnia ciągły rozwój. Polecana jest dla osób, które lubią pracować z przepisami, a jednocześnie mają dobry kontakt z ludźmi, wiedzą, jak skutecznie przekazywać wiedzę i uświadamiać o konieczności ochrony danych. To praca pełna wyzwań, ciekawa, niepozwalająca na nudę i monotonię.

0 komentarzy o "Szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych - dobry sposób na aktualizację wiedzy eksperckiej"

Skomentuj

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021