KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ PRZYKŁADOWĄ LEKCJĘ


Szkolenie “Specjalista do spraw kadr i płac” – praktyczny kurs online, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę i doświadczenie, niezbędne w pracy w działach kadrowo – płacowych oraz przy zatrudnianiu pracowników na własny rachunek. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy.

Szkolenie przygotowuje do wykonywania zawodu “Specjalista do spraw kadr” (kod zawodu 242307) oraz “Specjalista do spraw wynagrodzeń” (kod zawodu 242310).

PRZEKONAJ SIĘ, JAKIE TO WYGODNE I PROSTE:

  • zapisujesz się na szkolenie, dostęp do niego otrzymujesz natychmiast i możesz je rozpocząć i kontynuować potem w dogodnym dla siebie miejscu i czasie
  • masz swoje konto użytkownika, dzięki czemu bierzesz udział w szkoleniu w wybranym przez siebie czasie, a zapisać się na szkolenie możesz w każdej chwili. Nie musisz czekać na konkretny termin, aż zbierze się grupa itp. Zaczynasz i kontynuujesz kiedy chcesz i gdzie chcesz
  • uczysz się na komputerze, tablecie, smartfonie, oglądasz prezentacje, słuchasz nagrań, pobierasz niezbędne wzory pism, umów i formularzy kadrowych itp.
  • nie robisz notatek – zrobiliśmy je za Ciebie – znajdziesz je w każdej lekcji, pod każdą prezentacją. Z notatek tych korzystasz, powtarzając dany materiał albo wykorzystujesz je w charakterze podręcznej ściągi.
  • włączasz odtwarzanie lekcji i słuchasz jej, zajmując się innymi sprawami, np. prowadzeniem samochodu, obowiązkami domowymi itp.
  • swoje postępy w nauce sprawdzasz, dzięki testom, zamieszczonym w każdej lekcji, po każdej partii materiału.
  • masz pytania odnośnie danego zagadnienia? Pisz do nas śmiało. Opiekun szkolenia odpowie na wszystkie Twoje pytania, udzieli Ci szczegółowych wyjaśnień i wskazówek
  • sama decydujesz, w jakim tempie się uczysz, w jakiej kolejności lekcje przerabiasz, do której lekcji wracasz
  • sama decydujesz, kiedy ukończysz szkolenie, a po jego ukończeniu wyślemy Ci listem poleconym drukowany certyfikat i zaświadczenie na druku MEN

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Dla wszystkich osób, które zamierzają podjąć pracę w działach kadrowo – płacowych w zakładach pracy, a w związku z tym w możliwie szybki i wygodny sposób zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ze szkolenia korzystać mogą z pożytkiem zarówno osoby początkujące, jak i te z pewną praktyką w kadrach i płacach.

Szkolenie opracowane jest w taki sposób, aby umożliwić Ci, w stosunkowo krótkim czasie i w maksymalnie wygodnej formie, przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń pracowniczych oraz podjęcie pracy bez zbędnego stresu.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz zasady zatrudniania pracowników, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, rozliczania czasu pracy wynagrodzeń itp. Każda lekcja zawiera przykłady “z życia”, dzięki którym łatwiej Ci będzie zapamiętać przerabiany materiał. Udział w szkoleniu pozwoli Ci również na zdobycie wartościowego certyfikatu i zaświadczenia MEN – jako placówka oświatowa, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, posiadamy prawo do wystawiania takich zaświadczeń.

spd2-men-wzorspd2-cert-wzor

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Dostęp do szkolenia masz przez 90 dni, przy czym gdyby okazało się, że np. ze względów losowych nie możesz go ukończyć w tym czasie, bez żadnych dodatkowych opłat przedłużymy Ci dostęp do szkolenia o kolejne 90 dni.

Tempo i godziny nauki narzucasz sobie sama, uczysz się we własnym tempie, według swojego harmonogramu.

Realny czas ukończenia szkolenia zależy wyłącznie od Ciebie.

UDZIAŁ W SZKOLENIU

Szkolenie w całości odbywa się przez internet, przy czym z nagrań audio możesz korzystać również wtedy, gdy nie masz dostępu do internetu – wystarczy, że z każdej lekcji pobierzesz sobie odpowiedni plik, zawierający nagranie lektorskie. Uczysz się bez wychodzenia z domu, w trakcie jazdy samochodem, autobusem, na spacerze itp. Uczysz się wtedy, kiedy chcesz.

Program kursu

Wprowadzenie i instrukcja korzystania ze szkolenia 00:20:00
Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne 01:30:00
Źródła i zasady prawa pracy 00:00:00
Informacje o pracowniku na etapie zatrudnienia. Obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracownika i organów państwowych. Akta osobowe pracowników 01:00:00
Akta osobowe pracowników i dokumentacja w stosunku pracy 01:30:00
Akta osobowe pracownika – część II. Wnioski i oświadczenia pracownika, ewidencje czasu pracy i wynagradzania 01:30:00
Zatrudnienie pracownika. Rodzaje umów o pracę oraz ich zawartość 01:30:00
Po nawiązaniu stosunku pracy. Badania lekarskie i szkolenie BHP pracownika. Zakres czynności i obowiązki pracownika i pracodawcy 01:30:00
Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika. Procedura nakładania kar porządkowych, odpowiedzialność pracownika za szkodę, wyrządzoną pracodawcy 01:00:00
Zmiana warunków pracy i płacy. Aneksy do umów o pracę i wypowiedzenia zmieniające. Czasowe powierzenie innej pracy 01:00:00
Przyczyny i sposoby zakończenia stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę. Przedłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia 01:30:00
Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia i za porozumieniem stron. Wygaśnięcie stosunku pracy 01:30:00
Czas pracy – podstawy. Normy czasu pracy, systemy czasu pracy, praca w porze nocnej i godzinach nadliczbowych 01:30:00
Czas pracy – część II. Praca w niedziele i święta, obowiązkowe i dobrowolne przerwy w pracy, ewidencja czasu pracy 01:30:00
Urlopy wypoczynkowe. Zasady ustalania prawa do urlopu, urlop w pierwszym roku pracy, urlopy kolejne, ustalanie wymiaru urlopu FREE 01:30:00
Urlopy wypoczynkowe. Plany urlopów w zakładzie pracy. Urlop na żądanie i urlop zaległy. Odwołanie pracownika z urlopu 01:00:00
Urlopy bezpłatne, urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, urlopy ojcowskie, inne nieobecności i zwolnienia od pracy 01:30:00
Urlop wychowawczy, opieka nad zdrowym dzieckiem i chorym członkiem rodziny, urlop okolicznościowy i na poszukiwanie pracy 01:30:00
Wynagrodzenia pracownicze. Systemy i zasady wypłaty wynagrodzeń. Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego stosowanie 01:30:00
Naliczanie składników wynagrodzeń. Wynagrodzenia urlopowe, dodatki za pracę w porze nocnej, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 01:30:00
Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy i okolicznościowy. Wynagrodzenia za czas dyżuru. Odprawy i odszkodowania 01:30:00
Naliczanie składek ZUS i podatku od wynagrodzenia pracownika. Naliczanie listy płac. Obliczanie pensji netto pracownika 01:00:00
Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki – ustalanie prawa, naliczanie wysokości, rozliczanie na liście płac 01:30:00
Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń. Ewidencja płacowa 01:00:00
Zakończenie i informacje do certyfikatu i zaświadczenia MEN 00:15:00
383UCZESTNICY

Zaloguj się

Opinie o kursie

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line
top
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2019