Ile zarabia pracownik biurowy? 3000 zł czy więcej?

Zarobki pracownika biurowego nie są specjalnie wysokie, ale praca biurowa to idealna pierwsza praca na etacie

Ile zarabia pracownik biurowy? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zarobki pracownika biurowego różnią się tak bardzo, jak bardzo różni się sama praca pracownika biurowego na różnych stanowiskach biurowych. Mitem jest stwierdzenie, że pracownik biurowy zarabia zawsze pensję minimalną, z drugiej strony oczywistym jest, iż zarobki pracownika biurowego, wykonującego taką typową pracę biurową, nie należą do najwyższych. No więc ile zarabia pracownik biurowy? Odpowiedź najbliższa prawdzie – to zależy, nie ma tu bowiem jednej, sztywnej reguły, ale bliżej kilku niż kilkunastu tysięcy złotych.

Ile zarabia pracownik biurowy? Tyle, na ile szef wycenia jego pracę

Pracownik biurowy czy w ogóle praca biurowa to bardzo szerokie pojęcia. Prace biurowe spotyka się niemal w każdym zakładzie pracy – najmniejszym nawet przedsiębiorstwie po wielkie korporacje, nie mówiąc już o urzędach. Praca biurowa ma z reguły charakter dodatkowy do podstawowej działalności organizacji. Sekretariat pełni funkcje asystenckie, ale pieniądze dla przedsiębiorstwa zarabia dział handlu czy produkcji. Tyle, że bez odpowiedniej pracy tego sekretariatu, praca działu handlowego czy produkcyjnego nie byłaby odpowiednio koordynowana, przepływ informacji w organizacji byłby zaburzony, obsługa klientów czy petentów mocno utrudniona.

Z kolei w urzędach państwowych praca biurowa to podstawowy rodzaj działalności. Oczywiście praca biurowa szeroko rozumiana, przy czym rozumiana jako praca nad szeroko pojętą informacją. A skoro praca biurowa może znacząco się różnić, w zależności od organizacji, w której jest wykonywana, to i obowiązki pracownika biurowego będą się różnić między sobą, inne będą też wymagania wobec pracownika biurowego. A co za powyższym idzie – inne będą też zarobki pracownika biurowego.

To, ile zarabia pracownik biurowy, zależy w głównej mierze od zadań, jakie wykonuje a także od kwalifikacji i posiadanych umiejętności. O ile zarobki pracownika biurowego w urzędzie państwowym mieszczą się z reguły w określonych widełkach (przykładowo – kwestie wynagrodzeń pracowników samorządowych regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych), to w podmiotach prywatnych zarobki pracownika biurowego ustalane są z reguły indywidualnie. Oczywiście mają one pewne zbliżone wartości, ale nie ma tu sztywnych widełek, których prywatny przedsiębiorca, zatrudniający pracownika biurowego musi się trzymać.

Z pewnością zarobi pracownika biurowego o niskich kwalifikacjach, nie mającego w zakresie czynności jakiś skomplikowanych obowiązków, nie będą zbyt wysokie i bliżej im będzie do minimalnego wynagrodzenia za pracę niż do pensji pięciocyfrowych. Mediana zarobków na stanowiskach biurowych wynosi w 2020 roku około 3600 zł brutto (około 2600 zł netto), przy czym około 25% pracowników, zatrudnionych na szeroko pojmowanych stanowiskach biurowych zarabia mniej niż 3000 zł brutto, podobnie około 25% pracowników biurowych może liczyć na pensje w przedziale ponad 4500 zł brutto.

szkolenie pracownik administracyjno-biurowy

Przede wszystkim decydujący wpływ na to, ile zarabia pracownik biurowy ma zakres obowiązków pracownika biurowego i czynności jakimi się zajmuje na co dzień. Jeśli uznamy za pracownika biurowego np. tłumacza – asystenta, to jego zarobki mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Taki pracownik na co dzień wykonuje prace asystenckie, np. pełni rolę asystenta zarządu, natomiast z racji posiadanych kwalifikacji – znajomości języków obcych – pełni również rolę tłumacza, co właściciel przedsiębiorstwa docenia odpowiednio wysokim wynagrodzeniem.

Takich pracowników biurowych jest jednak zdecydowana mniejszość. Praca biurowa to praca nad informacją, dokumentami, obsługa klientów/petentów. Jeśli osoba zatrudniona na stanowisku biurowym nabywa jakieś „lepiej płatne” kwalifikacje – znajomość pożądanych na rynku języków obcych czy dodatkowe umiejętności specjalistyczne, to z reguły przestaje być „tradycyjnym” pracownikiem biurowym i nierzadko zmienia zawód.

Do tego jeszcze np. w urzędach państwowych zarobki pracownika biurowego uzależnione są od stażu pracy. W szeroko pojmowanej budżetówce powszechnym składnikiem wynagrodzenia jest dodatek stażowy – tzw. wysługa lat. Pracownik biurowy, zatrudniony na stanowisku inspektora w urzędzie państwowym zarobi na początek około 2800 zł, tymczasem jego kolega na analogicznym stanowisku, ale legitymujący się kilkunastoletnim stażem pracy zarobi o te kilkanaście procent więcej. Zarobki pracownika biurowego w urzędzie państwowym to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze – to również trzynasta pensja, nagrody, dodatki funkcyjne. Nadal jednak nie są to pięciocyfrowe kwoty.

Praca biurowa w urzędzie państwowym nie jest atrakcyjna finansowo, za to na pewno zapewnia stabilizację i swoistą gwarancję zatrudnienia. Z drugiej strony na większe niż w budżetówce pieniądze mogą liczyć pracownicy biurowi w firmach prywatnych. Tyle, że tu zarobki pracownika biurowego zależą od jego kwalifikacji, kompetencji i obowiązków do wykonania.

Pewne cechy i umiejętności pracownika biurowego mogą mieć wpływ na jego zarobki – jeśli przekładają się one bezpośrednio na zyski organizacji. Pracownik biurowy, który prace biurowe i administracyjne łączy ze sprzedażą z pewnością zarobi więcej, jeśli w tej sprzedaży potrafi być odpowiednio skuteczny i przebojowy. Czasem jednak znacznie większe znaczenie mają takie cechy pracownika biurowego, jak empatia, uprzejmość, zdolność do nawiązywania kontaktów. To również może mieć wpływ na wynagrodzenie pracownika, szczególnie jeśli ten pracownik biurowy jest „na pierwszym froncie” kontaktów z klientami czy interesantami.

Ile zarabia pracownik biurowy w porównaniu do innych

Ile zarabia pracownik biurowy w porównaniu z innymi zawodami? Dla pracownika biurowego takie porównanie do innych zawodów nie wypada najkorzystniej. Mediana zarobków pracownika biurowego jest dużo niższa niż mediana np. zarobków specjalistów w branży finansowej, IT czy medycznych. Na zarobki pracownika biurowego składać się może szereg benefitów – opieka zdrowotna, karty do klubów fitness, ubezpieczenie na życie, świadczenia socjalne itp., ale są to świadczenia o charakterze niepieniężnym.

Duży wpływ na zarobki pracownika biurowego ma z pewnością lokalizacja zakładu pracy. Pracownik biurowy w dużej korporacji w wielkim mieście może liczyć – co oczywiste – na znacznie wyższe wynagrodzenia niż jego kolega, zatrudniony w niewielkiej firmie w niewielkiej miejscowości (choć oczywiście nie musi to być regułą).

Sekretarka – asystentka może obecnie liczyć na średnie zarobki na poziomie 3300 zł brutto. Na początku pracy zawodowej zarobki pracownika biurowego są oczywiście odpowiedni niższe, bliższe pensji minimalnej. Znaczna ilość ofert pracy dla sekretarek – asystentek przewiduje na początku zatrudnienia właśnie minimalne wynagrodzenie za pracę, a po umowie na okres próbny albo podwyżkę albo dodatkowe benefity czy składniki wynagrodzenia. Z kolei kierownik biura czy koordynator biura może liczyć na pensje rzędu nawet 5.000 zł brutto miesięcznie.

Inaczej wygląda sprawa z pracownikami biurowymi na stanowiskach dyrektorów administracyjnych. Zarobki na tym poziomie to kwoty rzędu 10 – 12 tysięcy złotych brutto. Tyle, że tego typu stanowiska pracy są głównie albo w urzędach państwowych albo w średnich i dużych firmach.

To, ile zarabia pracownik biurowy, w dużej mierze determinowane jest rodzajem zatrudnienia. Obecnie większość pracowników biurowych (ponad 80%) pozostaje zatrudnionych na umowach o pracę, około 15% z nich to umowy zlecenia, a jedynie kilka % to osoby na samozatrudnieniu, pełniące funkcje usługowe o charakterze administracyjnym. Zarobki pracownika biurowego na etacie w porównaniu z tym na zleceniu nie różnią się specjalnie co do kwot brutto i netto, z kolei zarobki samozatrudnionych i świadczących usługi biurowe na zasadzie fakturowania zależą przede wszystkim od ilości wykonanych zadań.

Podsumowując – ile zarabia pracownik biurowy? Relatywnie niewiele, chyba że zajmuje biurowe dyrektorskie stanowisko. Natomiast praca pracownika biurowego jest z pewnością atrakcyjną formą zdobycia doświadczenia w pracy na etacie i podjęcia – nierzadko – pierwszego w życiu zatrudnienia. Zarobki pracownika biurowego może nie są wysokie, ale praca biurowa uczy samodyscypliny, pewnych nawyków, wyrabia umiejętność kontaktów z ludźmi itp.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą szkoleniową na spd2.pl i spdszkolenia.pl

0 komentarzy o "Ile zarabia pracownik biurowy? 3000 zł czy więcej?"

Skomentuj

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2023