Na czym polega praca rekrutera – ile zarabia rekruter?

Kto to jest Specjalista do spraw rekrutacji i czym się zajmuje?

Na czym polega praca rekrutera? Jak wygląda praca rekrutera? Tego typu pytania zadają sobie osoby, które nie mając jeszcze dużego doświadczenia zawodowego planują związać się z zawodem rekrutera. Nierzadko osoby takie jeszcze nigdy w swoim życiu nie brały udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji i selekcji, nie wiedzą, na czym polega rekrutacja i selekcja, nie miały jeszcze „przyjemności” wziąć udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

A praca ta jest ciekawa. Wymagająca, przede wszystkim ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji w obszarze rekrutacji i selekcji, z pewnością nierzadko wyczerpująca i stresująca, ale ciekawa. Rekruter to naprawdę ciekawy zawód, osoba wykonująca pracę specjalisty do spraw rekrutacji nie musi z pewnością obawiać się braku wyzwań zawodowych – branża HR zmienia się stale. Choćby okres pandemii, wymuszający znaczne zwiększenie nacisku na rekrutacje prowadzone na odległość wymusza rozwój narzędzi do rekrutacji zdalnych, a to wymusza z kolei rozwój zawodowy samego rekrutera.

Nigdy też nie wiadomo, jakie będą trendy w rekrutacji za kilka lat, jak zmieni się rynek pracownika i pracodawcy – na tym polega praca rekrutera, aby procesy te ciągle uważnie obserwować i dostosowywać do nich swój warsztat pracy, wiedzę i umiejętności.

Jeśli interesuje Cię, na czym polega praca rekrutera, czym się zajmuje rekruter i ile zarabia rekruter, przeczytaj nasz artykuł. Zajmie Ci to kilka minut, a być może pozwoli łatwiej podjąć decyzję, jeśli jesteś osobą młodą, niedoświadczoną, ale planujesz związać swoją przyszłość zawodową właśnie z zawodem rekrutera.

Mamy również szkolenie z rekrutacji dla początkujących. Omawiamy w nim najważniejsze aspekty pracy rekrutera, omawiamy szczegółowo, na czym polega praca rekrutera, jakich narzędzi używa w procesach rekrutacji i selekcji, gdzie i jak poszukuje kandydatów do zatrudnienia. Zobacz przykładową lekcję – w opisie szkolenia tutaj:

Specjalista do spraw rekrutacji szkolenie online z zaświadczeniem

Na czym polega praca rekrutera – obowiązki rekrutera i zakres czynności rekrutera

Na pracę rekrutera i zakres obowiązków rekrutera – specjalisty do spraw rekrutacji składa się szereg obowiązków. Do najważniejszych z nich należy zaspokajanie potrzeb organizacji w zakresie zasobów ludzkich, poprzez rekrutację i selekcję najlepszych kandydatów do zatrudnienia na określone stanowiska. Sam proces rekrutacji i selekcji bywa na tyle skomplikowany, że w zasadzie zakres obowiązków rekrutera jest bardzo szeroki.

Praca rekrutera nie polega tylko na umieszczaniu ogłoszeń o naborze kandydatów do pracy i ewentualnie przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wytypowanymi kandydatami. A nawet, jeśli tak jest w jakimś nieskomplikowanym procesie rekrutacji i selekcji, to już samo zredagowanie ogłoszenia o pracę może rodzić poważne problemy.

Rekruter musi wiedzieć, jak takie ogłoszenie skonstruować, aby z jednej strony przyciągało uwagę najlepszych kandydatów, a z drugiej „odsiało” kandydatów, którzy wysyłają swoje oferty w odpowiedzi na każde ogłoszenie o pracę, działając w myśl zasady, że może gdzieś się uda zahaczyć. Źle napisane ogłoszenie o pracę już na wstępie procesu rekrutacji może „spalić” cały proces – na to ogłoszenie nie odpowiedzą kandydaci potencjalnie wartościowy, za to rekrutera zaleje dosłownie sterta CV i aplikacji od osób odpowiadających na każdą ofertę.

A przecież odpowiednie zredagowanie ogłoszenia o naborze to zaledwie jeden z elementów składających się na to, na czym polega praca rekrutera. Rekruter niekoniecznie zresztą musi szukać kandydatów do pracy poprzez ogłoszenia – może to robić, w zależności od stanowiska, na jakie prowadzi rekrutację, z wykorzystaniem banków danych, rekrutacji bezpośredniej itp. Wszystkie te metody rekrutacji nie mogą być dla rekrutera tajemnicą, on musi umieć je stosować, i to stosować efektywnie.

A to dopiero początek. No więc na czym polega praca rekrutera i jakie są obowiązki rekrutera? W praktyce obowiązki te mogą się znacznie różnić, w zależności od tego, w jakiej organizacji rekruter pracuje. Polska Klasyfikacja Zawodów i Specjalności definiuje zawód „Specjalista do spraw rekrutacji pracowników” wskazując, że osoba na tym stanowisku wykonuje następujące zadania zawodowe:

 • wykorzystywanie opisu stanowisk, jako podstawy określenia procedury rekrutacji i wyboru instrumentów oceny kandydatów;
 • identyfikacja ograniczeń procesu rekrutacji – wewnętrznych i zewnętrznych i ich wpływu na proces rekrutacji;
 • stosowanie właściwych technik, instrumentów oraz procedur wyboru i doboru pracowników, wykorzystujących ich zalety i ograniczenia;
 • przeprowadzanie procesu wyboru kandydatów;
 • sterowanie procesem adaptacji nowego pracownika – określanie niezbędnego zakresu i czasu przyuczania dla nowych i mających doświadczenie pracowników obejmujących dane stanowisko;
 • ocena skuteczności merytorycznej i poprawności formalnej rekrutacji i adaptacji;
 • współpraca z dyrekcją w określaniu polityki przemieszczeń kadrowych i awansów;
 • współdziałanie w określaniu całościowej polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie czy instytucji.

Oczywiście to nie wszystko, co należy do obowiązków specjalisty do spraw rekrutacji i na czym polega praca rekrutera. Rekruter musi być po części psychologiem, po części bywa pracownikiem biurowym, musi choćby pobieżnie orientować się w przepisach prawa pracy, a do tego posiadać pewne cechy osobiste, pozwalające mu na łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, ale też musi znać się na ludziach, musi umieć ich obiektywnie ocenić, w szczególności na podstawie obserwacji zgromadzonych w procesie rekrutacji zadecydować, dlaczego ta a nie inna osoba będzie najlepszym kandydatem do zatrudnienia.

W praktyce rekruter nie musi mieć specjalnego wykształcenia – większość firm nie stawia tu jakiś większych wymogów. Oczywiście dobrze jest, aby ta osoba posiadała np. wykształcenie w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii czy socjologii, ale to nie warunek. Znacznie częściej o wiele bardziej liczy się to, co rekruter sobą reprezentuje, co wie o rekrutacji, na ile zna się na skutecznych metodach rekrutacji itp. – wszystko to oczywiście ma również wpływ na to, ile zarabia rekruter.

To, na czym polega praca rekrutera w ogromnej części przypadków zależy od branży, w jakiej i dla jakiej rekruter poszukuje kandydatów. Jeśli chcesz pracować jako specjalista do spraw rekrutacji w firmie z branży medycznej, musisz poznać samą branżę medyczną. Jeśli chcesz rekrutować dla firm z branży IT, musisz choćby ogólnie orientować się w tej branży. Nie da się być rekruterem uniwersalnym, ale też nie musisz na szczęście znać się na wszystkim. Nierzadko bowiem w procesach rekrutacji Ty będziesz organizować cały proces, ale oceny merytorycznej kandydata dokona osoba „siedząca” w branży.

Oczywiście to, na czym polega praca rekrutera zależy również od tego, czy rekruter pracuje na rzecz organizacji, w której pozostaje zatrudniony jako pracownik działu HR, czy jako osoba zatrudniona w agencji zatrudnienia czy w firmie rekruterskiej, specjalizującej się np. w wyławianiu talentów czy rekrutacjach bezpośrednich. Taka firma dostaje „zlecenie” na znalezienie np. dyrektora działu produkcji w spółce z branży motoryzacyjnej. No i specjaliści ds. rekrutacji poszukują na rynku potencjalnych kandydatów, nawiązują z nimi kontakt, próbują namówić do zmiany pracodawcy (oczywiście nie zdradzając na początku, na czyją rzecz prowadzą rekrutację).

Zawód Specjalista do spraw rekrutacji zmienia się tak, jak zmienia się rynek pracy. Jeszcze całkiem niedawno w zasadzie cały dział HR to była Pani kadrowa, która zatrudniała i zwalniała pracowników, prowadziła dokumentację pracowniczą, poszukiwała kandydatów do pracy i była w zasadzie osobą od wszystkiego. Te czasy już minęły. Obecnie za rekrutacje odpowiadają wyznaczone osoby, zatrudnione właśnie na stanowisku Specjalista do spraw rekrutacji czy Specjalista do spraw zasobów ludzkich.

Do obowiązków tych osób należy wspieranie organizacji w zaspokajaniu potrzeb związanych z zatrudnieniem pracowników. Rekruterzy muszą posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę, doświadczenie, znajomość zasad i narzędzi rekrutacji i selekcji, ale muszą również poznać samą organizację. To, na czym polega praca rekrutera w tej organizacji determinowane jest również strukturą organizacji, jej wielkością, zapotrzebowaniem na zasoby ludzkie itp.

Na czym polega praca rekrutera i czy praca rekrutera w ogóle ma jakieś znaczenie?

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że aby zbudować silny zespół specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, muszą najpierw prowadzić profesjonalne i skuteczne procesy rekrutacji. Tu nie chodzi o to, aby zatrudnić kogoś, ale aby zatrudnić kogoś idealnie pasującego do zespołu, kogoś o możliwie najwyższych pożądanych kwalifikacjach.

A ponieważ ludzie są różnie, rekruter może w całym procesie rekrutacji trafić na osoby, które kwalifikacje zawodowe mają porównywalne, ale za to bardzo odmienne charaktery. A skoro tak, to rekruter musi poniekąd być psychologiem, musi umieć ocenić, który z tych kandydatów będzie lepiej pasował do zespołu, który nie odnajdzie się w pracy zespołowej i którego zatrudnienie przyniesie więcej problemów niż korzyści.

W dużym skrócie: Na czym polega praca rekrutera? Ma znaleźć odpowiedniego kandydata do zatrudnienia, umieć właściwie ocenić jego kompetencje oraz ocenić jego możliwość do zaadoptowania się w środowisku pracy w organizacji, na rzecz której rekruter prowadzi rekrutację.

Rekruter nie tylko szuka kandydatów do zatrudnienia – on musi umieć ich odsiać, wyłowić tych najbardziej pasujących do opisu stanowiska pracy czy potrzeb organizacji. A zanim jeszcze rozpocznie cały proces rekrutacji, musi go odpowiednio przygotować. Przygotowanie całego procesu rekrutacji i selekcji zaczyna się od analizy potrzeb związanych z zatrudnieniem – kogo szukamy i w jakim celu. Rekruter musi ustalić pewien profil idealnego kandydata – idealnego w tym sensie, że zapewniającego realizację celu, dla jakiego zostanie on wyłoniony i zatrudniony.

Rekruter musi mieć wiedzę nie tylko techniczną. Szeroko rozumiana ocena ludzi – to m.in. to, na czym polega praca rekrutera. Aby te swoje obowiązki rekruter wypełniał właściwie, musi posiadać odpowiednie cechy.

Cechy dobrego i efektywnego rekrutera – specjalisty do spraw rekrutacji i selekcji pracowników

Co cechuje dobrego i skutecznego rekrutera? Jakie cechy charakteru musi on posiadać i czym się wyróżniać? W praktyce efektywność pracy rekrutera zależy od takich czynników, jak:

– umiejętność właściwych obserwacji – nie chodzi tylko o obserwację kandydatów, ale również samej organizacji, na rzecz której rekrutuje. To ważne z punktu widzenia doboru kandydata pasującego do pewnej kultury pracy w organizacji

 • umiejętność prowadzenia negocjacji – rekruter jest niejako pośrednikiem między organizacją a kandydatem. Przedstawia kandydatowi ofertę zatrudnienia i jednocześnie negocjuje, jeśli napotka na kandydata idealnego, który „się ceni”
 • umiejętność budowania relacji – rekrutacja bywa skomplikowanym i długim procesem. Może składać się z wielu etapów. Rekruter musi umieć zbudować odpowiednie relacje z kandydatami, przechodzącymi do kolejnych etapów procesu
 • dyskrecja – to chyba nie wymaga komentarza – dyskrecja jest nierzadko gwarancja powodzenia całego procesu rekrutacji, a i w pewnych sytuacjach jest ona po prostu wymagana przepisami prawa (np. jeśli w grę wchodzi przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, tajemnica przedsiębiorstwa itp.)
 • dążenie do ciągłego ponoszenia kwalifikacji. Rynek pracy zmienia się, zmieniają się narzędzia rekrutacji i selekcji, zmieniają się trendy, coraz powszechniej w procesach rekrutacji i selekcji wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania technologiczne (np. umożliwiające rekrutacje zdalne czy na odległość)

No dobrze. Postanawiasz zostać rekruterem. I co dalej? Gdzie rekruter może szukać pracy?

Gdzie rekruter może szukać pracy – kto zatrudnia rekruterów – specjalistów do spraw rekrutacji?

Rekruterzy pracują w różnego rodzaju organizacjach. Nierzadko są to samodzielne stanowiska, a nierzadko rekruter jest częścią pewnego zespołu, odpowiedzialnego za sprawy HR w organizacji. Rekruterów zatrudniają agencje pracy tymczasowej, firmy headhuntingowe, agencje rekrutacyjne. Oczywiście powyższe determinuje to, na czym polega praca rekrutera.

Jeśli planujesz zostać rekruterem w wielkiej korporacji, musisz mieć świadomość, że do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.:

 • opracowywanie strategii rekrutacyjnych i analiza potrzeb w zakresie zasobów ludzkich
 • planowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji
 • dbanie o tzw. Employer Branding, czyli markę pracodawcy
 • organizacja szkoleń dla pracowników
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za sprawy kadrowe
 • współpraca z zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi.

Jeśli natomiast planujesz pracę jako rekruter w agencji rekrutacyjnej, to na czym polega praca rekrutera w takiej agencji?

 • pozyskiwanie kandydatów do zatrudnienia na rzecz zleceniodawców
 • przygotowywanie ofert zatrudnienia w imieniu zleceniodawców
 • analiza otrzymanych aplikacji
 • udzielanie informacji i współpraca z rekruterami z organizacji, na rzecz której agencja prowadzi rekrutację.

To tylko wąski wycinek tego, na czym polega praca rekrutera. A skoro tych obowiązków jest tak dużo, to na jakie zarobki może liczyć specjalista do spraw rekrutacji? Ile zarabia rekruter?

Zarobki rekruterów mogą się znacznie różnić między sobą. Wszystko zależy od miejsca zatrudnienia – rekruter w wielkiej międzynarodowej korporacji zarabia z pewnością więcej, niż rekruter – specjalista do spraw zasobów ludzkich w małej firmie. Nie da się wprost stwierdzić, ile zarabia rekruter – średnie zarobki kształtują się na poziomie kilku tysięcy złotych, przy czym dużo tu zależy oczywiście od branży.

Rekruterzy potrafiący skutecznie rekrutować w branży IT czy medycznej mogą liczyć na zarobki rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych. Podobnie może zarobić tzw. HR Business Partner.

Podsumowując – na czym polega praca rekrutera? To szeroki zakres obowiązków, od planowania procesu rekrutacji z uwzględnieniem potrzeb organizacji, poprzez przeprowadzenie całego procesu – od analizay CV i aplikacji, poprzez rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do zatrudnienia, testy, wyłonienie najlepszego kandydata i wdrożenie go do pracy w organizacji. Praca rekrutera to niewątpliwie ciągłe wyzwania, nierzadko sporo stresu, ale też ogromne możliwości rozwoju, doskonalenia, nawiązywania kontaktów i relacji międzyludzkich.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, nie boisz się wyzwań, potrafisz łatwo nawiązywać kontakty międzyludzkie, chcesz się doskonalić, umiesz pracować w warunkach stresu – praca rekrutera może być naprawdę ciekawą perspektywą zawodową. Warto się nad nią z pewnością zastanowić.

Na czym polega praca rekrutera?

Praca rekrutera polega na pozyskiwaniu dla organizacji możliwie najlepszych kandydatów do zatrudnienia. Rekruter planuje proces rekrutacji i przeprowadza go z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi do analizy kandydatów, ich oceny oraz podejmuje decyzję o wyborze najlepszego kandydata

Kto może zostać rekruterem?

Każdy, kto lubi i potrafi współpracować z ludźmi, potrafi ludzi obiektywnie oceniać, chce się doskonalić i rozwijać cały czas, posiada wiedzę o narzędziach stosowanych w procesach rekrutacji i selekcji pracowników.

Czy rekruter musi mieć wykształcenie wyższe?

Nie musi, ale wykształcenie kierunkowe – zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia itp. z pewnością są przydatne. Ważniejsza natomiast jest wiedza, chęć rozwoju i umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych

Ile zarabia rekruter?

Kilka – kilkanaście tysięcy złotych brutto. Wszystko zależy od tego, w jakiej organizacji pracuje, w jakiej branży rekrutuje, jaką posiada wiedzę i doświadczenie i na rekruter jest skuteczny

Czy każdy może zostać rekruterem?

Teoretycznie tak, w praktyce to zawód dla osób kochających kontakty międzyludzkie, chcących ciągle się doskonalić i nie bojących się coraz to nowych wyzwań zawodowych

0 komentarzy o "Na czym polega praca rekrutera – ile zarabia rekruter?"

Skomentuj

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2024