Jestem na wychowawczym i urodziłam dziecko – czy należy mi się zasiłek macierzyński?

Co się dzieje, jeśli pracownica na wychowawczym urodzi kolejne dziecko? Czy wychowawczy przerywa się? Czy ma ona prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Pracownikowi, która ma staż pracy co najmniej 6 miesięcy, przysługuje po urlopie macierzyńskim (i ewentualnie rodzicielskim) prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego (art. 186 §1 kodeksu pracy). Do tego okresu 6 miesięcy stażu zalicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia, a nie jedynie zatrudnienie obecne. Sam urlop wychowawczy z kolei przysługuje w wymiarze 36 miesięcy, przy czym co do zasady jeden miesiąc powinien wykorzystać drugi rodzic dziecka. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której pracownica, korzystająca aktualnie z urlopu wychowawczego, urodzi po raz kolejny. Co w takiej sytuacji się dzieje? Czy urlop wychowawczy zostaje przerwany? Czy ma ona prawo do zasiłku macierzyńskiego po porodzie w czasie urlopu wychowawczego?

Kolejny poród w czasie urlopu wychowawczego

Jeśli pracownica urodzi dziecko w czasie korzystania z urlopu wychowawczego po poprzednim porodzie, to ten urlop wychowawczy nie zostaje przerwany czy zawieszony – pracownica nadal z niego korzysta, przy czym po urodzeniu kolejnego dziecka nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński po porodzie na wychowawczym przysługuje od dnia porodu. To ważne – zasiłek macierzyński przysługuje od dnia porodu, a nie od dnia po zakończeniu urlopu wychowawczego. To prawo do zasiłku macierzyńskiego w czasie przebywania na urlopie wychowawczym powstaje z dniem urodzenia dziecka i jest kontynuowane przez okres, za jaki pracownica miałaby prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Może się zdarzyć taka sytuacja, w której przebywająca na urlopie wychowawczym pracownica urodzi kolejne dziecko, rozpocznie korzystanie z zasiłku macierzyńskiego, a w tym czasie urlop wychowawczy zakończy się (może on trwać do 36 miesięcy, ze wskazanymi na początku artykułu ograniczeniami, ale co do zasady nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia – art. 186 §2 kodeksu pracy). W tej sytuacji po zakończeniu urlopu wychowawczego kontynuuje ona korzystanie z urlopu macierzyńskiego (czy rodzicielskiego), który pomniejsza się o część, za którą pracownica pobierała zasiłek macierzyński po porodzie w czasie urlopu wychowawczego. Przykładowo, jeśli pracownica miała korzystać z urlopu wychowawczego do 15 września 2019, ale w dniu 13 sierpnia 2019 urodziła kolejne dziecko, to od dnia 13 sierpnia 2019 ona nadal korzysta z urlopu wychowawczego, ale nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego, a od 16 września rozpoczyna urlop macierzyński, który należy pomniejszyć o okres od 13 sierpnia 2019 do 15 września 2019. Potem oczywiście może ona korzystać z urlopu rodzicielskiego.

Należy pamiętać – jeśli w czasie urlopu wychowawczego pracownica rodzi kolejne dziecko, to nie zawiesza się tego urlopu wychowawczego ani go nie przerywa – ona nie rozpoczyna z dniem porodu urlopu macierzyńskiego, ale nadal kontynuuje wychowawczy. Natomiast z dniem porodu rozpoczyna korzystanie z zasiłku macierzyńskiego. Nie może ona bowiem korzystać z dwóch uprawnień rodzicielskich jednocześnie – zarówno z urlopu wychowawczego, jak i urlopu macierzyńskiego. Może ona oczywiście za zgodą pracodawcy ten urlop wychowawczy w każdym czasie przerwać, a następnie rozpocząć korzystanie z urlopu macierzyńskiego, ale w praktyce nie ma to sensu, skoro ona za czas od dnia porodu i tak nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej potocznie ustawą zasiłkową), pracownica, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. W ekstremalnym przypadku pracownica, która urodzi w czasie urlopu wychowawczego, wykorzysta zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, (który niejako zamyka się w urlopie wychowawczym), a następnie kontynuuje korzystanie z urlopu wychowawczego.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021