Jak zatrudnić cudzoziemca w 2018 roku

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce - jakie dokumenty, jaka procedura, gdzie i jak płacić składki i podatek dochodowy z wynagrodzenia cudzoziemca na umowie o pracę czy zleceniu

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest coraz popularniejsze. Polscy pracodawcy już od dawna mają problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, szukają zatem możliwości zaspokojenia ich w oparciu o pracowników zza granicy. Ponad milion Ukraińców, którzy w ostatnich latach przybyli do Polski to jedno ze źródeł zasobów ludzkich, które posiadają do dyspozycji polscy pracodawcy. Jednakże zatrudnianie Ukraińców w Polsce to nie jedyny sposób na braki kadrowe. W 2018 roku na polskich pracodawców, decydujących się na zatrudnianie cudzoziemców, czeka sporo ułatwień, przede wszystkim w zakresie zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych.

Szkolenie online – zapisz się tutaj: Szkolenie online zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnianie cudzoziemców – jaka procedura, jakie dokumenty

Jeśli polski pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca, czy to na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy w tym konkretnym przypadku dla tego konkretnego cudzoziemca wymagane będzie zezwolenie na pobyt w Polsce i zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Nie zawsze bowiem taki dokument będzie konieczny. W niektórych przypadkach pracodawca będzie też musiał złożyć i zarejestrować we właściwym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jeśli ze względu na braki kadrowe na lokalnym rynku pracy nie może zatrudnić obywatela Polski.

Jak już polski pracodawca ustali, jakie dokumenty są niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, powinien również ustalić, czy i w jakim kraju zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W większości przypadków cudzoziemiec pracujący w Polsce podlega zgłoszeniu do polskiego ZUS. Podobnie wygląda sprawa podatku dochodowego z wynagrodzenia cudzoziemca. Może on być potrącany i wpłacany w polskim urzędzie skarbowym, a w niektórych wypadkach cudzoziemiec rozlicza się z urzędem skarbowym we własnym kraju, a zatrudniający go polski pracodawca nie nalicza i nie potrąca z wynagrodzenia cudzoziemca żadnego podatku dochodowego. W grę wchodzą tu przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określona w nich definicja rezydenta, czyli osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Samo miejsce zamieszkania jest w świetle przepisów podatkowych rozumiane specyficznie, warto więc – zatrudniając cudzoziemca – zadbać o prawidłową jego interpretację.

A to jeszcze nie wszystko – Polska podpisała z wieloma krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Te umowy również należy mieć na względzie przy zatrudnianiu cudzoziemca w Polsce.

Jeśli interesuje Cię ta tematyka, potrzebujesz informacji na temat zatrudniania cudzoziemców, skorzystaj z naszego szkolenia online: Zatrudnianie cudzoziemców – szkolenie online z zaświadczeniem MEN. To pierwsze tak wszechstronne i kompleksowe omówienie zagadnienia zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Omawiamy w nim, jak wygląda procedura zatrudnienia cudzoziemca, jakie dokumenty należy przygotować, gdzie i do jakich ubezpieczeń w ZUS zgłosić zatrudnionego cudzoziemca, jak rozliczać za niego podatek dochodowy i wiele innych.

Na szkolenie możesz zapisać się na naszej drugiej stronie firmowej pod adresem spdszkolenia.pl. Wystarczy wybrać z katalogu kursów interesujące Cię szkolenie, zapisać się na nie i rozpocząć oraz kontynuować w dogodnym dla siebie czasie. Jako Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego posiadamy prawo wystawiania zaświadczeń na drukach MEN.

31 października 2017
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2024