W jakim terminie pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy?

Czy trzeba wystawiać świadectwo pracy, jeśli zatrudnia się pracownika na kolejną umowę o pracę?

Stosownie do art. 97 kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, jeśli nie zamierza go zatrudnić ponownie w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. To świadectwo pracy ma dotyczyć poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które świadectwo pracy nie zostało pracownikowi wystawione.

Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązuje w zakresie zasad wystawiania świadectw pracy rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 roku. Rozporządzenie to określa zawartość świadectwa pracy oraz tryb jego wystawiania i prostowania. W praktyce kadrowej nierzadko zdarzają się sytuacje, w których pracownik, zatrudniony np. na postawie rozwiązanej właśnie umowy terminowej, zostaje zatrudniony ponownie. Czy w takim wypadku pracodawca wystawia świadectwo pracy obowiązkowo?

Świadectwo pracy a kolejna umowa o pracę

Nie. Jeśli w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy pracodawca ponownie zatrudnia pracownika, to świadectwo pracy do zakończonego właśnie stosunku pracy wystawia jedynie na wniosek pracownika, złożony w formie elektronicznej czy papierowej. Taki wniosek pracownik może złożyć w każdym czasie, a pracodawca (jeśli są ku temu podstawy) ma obowiązek wniosek uwzględnić.

Należy pamiętać, aby nie wystawiać świadectwa pracy na starym druku – obecnie obowiązujący druk świadectwa pracy zawiera informacje na temat urlopów rodzicielskich czy wykorzystywania opieki nad zdrowym dzieckiem w wymiarze godzinowym, a nie tylko dziennym, jak również informacje o urlopach ojcowskich. Prawidłowo wystawione świadectwo pracy powinno zawierać informacje na ten temat, jeśli pracownik korzystał ze swoich uprawnień, związanych z rodzicielstwem.

Co bardzo istotne – pracodawca nie może uzależniać wystawienia i wydania pracownikowi świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika czy innych okoliczności. Przykładowo jeśli pracownik ma wobec pracodawcy zobowiązanie z tytułu uszkodzenia należącego do pracodawcy mienia (odpowiedzialność materialna pracownika), to pracodawca nie może z tego powodu wstrzymać się z wystawieniem i wydaniem pracownikowi świadectwa pracy. Każde bowiem nieuzasadnione opóźnienie w wydaniu świadectwa pracy rodzi po stronie pracownika prawo do wystąpienia ze stosowną skargą do sądu i żądania z tego tytułu stosownego odszkodowania (jeśli na skutek niewydania świadectwa pracy pracownik poniósł szkodę, oczywiście pracownik musi tę szkodę udowodnić, a przede wszystkim to, że szkoda powstała ze względu na niewystawione lub wystawione ze znacznym opóźnieniem świadectwo pracy.

Konkludując – jeśli umowa o pracę rozwiązuje się albo wygasa, pracodawca niezwłocznie wystawia pracownikowi świadectwo pracy, a jeśli w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania się umowy o pracę zostaje z pracownikiem zawarta kolejna umowa, świadectwo pracy wystawia się jedynie na wniosek pracownika.

Obowiązujący obecnie (od czerwca 2017) druk świadectwa pracy możesz pobrać tutaj: swiadectwo_pracy-06-2017

Jeśli interesuje Cię tematyka dokumentów kadrowych czy w ogóle zatrudniania pracowników i rozliczania ich wynagrodzeń, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach:

Szkolenie Specjalista do spraw kadr i płac z zaświadczenie MEN

Certyfikowany kurs online Specjalista do spraw kadr zaświadczenie MEN

Specjalista do spraw płac – szkolenie przez internet z zaświadczeniem MEN

Szkolenie obsługa programu PŁATNIK krok po kroku

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce”

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową – być może któreś ze szkoleń przypadnie Ci do gustu. Szkolenia w całości odbywają się przez internet, a w ich trakcie pozostajesz pod opieką trenera, z którym jesteś w stałym kontakcie.

 

 

20 stycznia 2018
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021