Urlop okolicznościowy na ślub kościelny po ślubie cywilnym – czy należy się po raz drugi?

Czy urlop okolicznościowy przysługuje na późniejszy ślub kościelny, jeśli pracownik korzystał z niego wcześniej w związku ze ślubem cywilnym?

Może się zdarzyć sytuacja, w której pracownik bierze ślub cywilny, a dopiero potem decyduje się na zawarcie ślubu kościelnego. Na ślub cywilny skorzystał z przysługującego mu zwolnienia od pracy – potocznie zwanego urlopem okolicznościowym, natomiast chciałby z niego skorzystać po raz drugi, tym razem chcąc wykorzystać urlop okolicznościowy na ślub kościelny. Czy jest to możliwe? Wielu pracodawców nie wie, jak postąpić w sytuacji, w której pracownik już raz, z okazji zawarcia związku małżeńskiego, korzystał z urlopu okolicznościowego na ślub, a potem składa wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego na ślub cywilny. Czy ten urlop okolicznościowy na ślub kościelny należy się, skoro pracownik już raz korzystał z urlopu okolicznościowego – na okoliczność zawarcia związku małżeńskiego?

Urlop okolicznościowy na ślub kościelny, gdy pracownik wcześniej brał ślub cywilny

Zgodnie z przepisem §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracownikowi z tytułu ślubu przysługują dwa dni zwolnienia od pracy, które potocznie nazywa się urlopem okolicznościowym. Przepisy nie precyzują, czy pracownik z tego urlopu okolicznościowego ma skorzystać przed ślubem, czy po nim, w jakiej odległości czasowej od dnia ślubu itp. Równie dobrze może być tak, że np. pracownik ma ślub w dniu 15 września, ale z urlopu okolicznościowego z tytułu tego ślubu skorzysta dopiero w październiku, w związku z załatwianiem spraw urzędowych, administracyjnych itp. Może też być tak, że pracownik planuje ślub kościelny na dzień 15 września, ale z urlopu okolicznościowego chciałby skorzystać już w dniach 13 i 14 września, aby odpowiednio przygotować się do ceremonii, przygotować przyjęcie weselne itp. Pracodawca może pracownikowi urlopu okolicznościowego na ślub udzielić zarówno przed, jak i po ślubie.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy pracownik najpierw zawiera ślub cywilny, na który dostaje od pracodawcy urlop okolicznościowy, a dopiero za jakiś czas decyduje się na ślub kościelny. Czy urlop okolicznościowy na ślub kościelny należy się drugi raz? Czy pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego na ślub kościelny, jeśli wcześniej już raz z niego korzystał, przy okazji ślubu cywilnego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że ślub kościelny, zawarty po uprzednim ślubie cywilnym, nie wywołuje skutków prawnych. Gdyby pracownik korzystał z tzw. małżeństwa konkordatowego, czyli zawierał ślub kościelny wywołujący skutki prawne, to mielibyśmy niejako dwa w jednym – ślub kościelny i ślub cywilny. A tu mamy sytuację, w której ślub kościelny nie wywołuje żadnego skutku prawnego – ten skutek prawny w postaci zawarcia małżeństwa został już wywołany wcześniejszym zdarzeniem – ślubem cywilnym. A skoro tak, to na ślub kościelny po ślubie cywilnym urlop okolicznościowy nie przysługuje drugi raz. Chyba, że pracownik nie korzystał z niego przy okazji ślubu cywilnego, choć tu w praktyce pojawiają się wątpliwości, jeśli odległość czasowa od śluby cywilnego do kościelnego nie jest zbyt duża.

Należy oczywiście pamiętać, iż urlop okolicznościowy na ślub kościelny będzie się należał, jeśli np. pracownik pierwsze małżeństwo zakończy rozwodem, a następnie weźmie ślub konkordatowy. Wówczas na taki ślub kościelny on ma prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni, bowiem ponownie dochodzi do zmiany jego stanu cywilnego. Ślub kościelny po ślubie cywilnym, zakończonym rozwodem, wywołuje kolejny skutek prawny, a więc urlop okolicznościowy przysługuje po raz drugi.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021