RODO w kadrach i rekrutacji – nasze nowe szkolenie online

Dane osobowe w kadrach i rekrutacji - nowość w naszej ofercie szkoleniowej

W naszej ofercie pojawiło się nowe szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji. Omawiamy w nim szczegółowo – od strony praktycznej – zagadnienia związane z ochroną danych osobowych pracowników, zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, ale również stażystów, pracowników pozyskanych z agencji pracy tymczasowej, praktykantów, a także kandydatów do zatrudnienia.

Pełny program szkolenia i jego opis znajdziesz tutaj: Szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji. Na szkolenie składa się około 6 godzin wykładów do słuchania oraz transkrypcje nagrań w plikach PDF do pobrania (jeśli ktoś preferuje naukę wzrokową), a do tego kilkanaście niezbędnych w kadrach i rekrutacji wzorów formularzy, rejestrów itp., wchodzących w skład dokumentacji RODO w zakładzie pracy, w tym RODO w kadrach i rekrutacji.

rodo w kadrach i rekrutacji
rodo w kadrach i rekrutacji

RODO w kadrach i rekrutacji – dlaczego to takie ważne?

Nikogo już nie trzeba przekonywać, że ochrona danych osobowych ma w obecnych czasach istotne znaczenie. Od maja 2018 roku obowiązuje RODO – reguluje ono kompleksowo zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, pozostawiając jednak pewne kwestie unormowaniom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tyle, że osoby początkujące, nieobeznane w tematyce zagadnień ochrony danych osobowych, mogą mieć pewne problemy ze stosowaniem RODO w kadrach i rekrutacji. Problem wynika z tego, że RODO nie wskazuje zasad przetwarzania danych osobowych pracowników – wskazuje na pewne zasady przetwarzania danych osobowych, ale ogólnie, nie zawierając regulacji dotyczących wyłącznie osób zatrudnionych.

Te zasady przetwarzania danych osobowych, cele przetwarzania, zakresy przetwarzania i szereg innych ważnych zagadnień omawiamy właśnie w naszym szkoleniu online RODO w kadrach i rekrutacji. Skupiamy się na omówieniu RODO, ale właśnie pod kątem działów HR i zatrudniania. Szkolenie jest dość intensywne, ale ma ono w naszym założeniu stanowić taką esencję informacji o prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych w kadrach i rekrutacji.

RODO w kadrach i rekrutacji – za co w zakresie danych osobowych odpowiada kadrowa i rekruter?

Osoba pełniąca funkcję Specjalisty do spraw kadr (czy piastująca podobne stanowisko), odpowiedzialna za obsługę kadrową organizacji, czy też Specjalista do spraw rekrutacji mają kontakt z danymi osobowymi na co dzień. Muszą zatem wiedzieć, jak się z danymi osobowymi obchodzić, aby nie narazić swojego pracodawcy – administratora danych osobowych na odpowiedzialność odszkodowawczą, a w niektórych wypadkach nawet karną.

rodo w kadrach i rekrutacji
rodo w kadrach i rekrutacji

O ile „na wyczucie” wiadomo, jakie informacje o osobie są danymi osobowymi, tak już istnieje w praktyce szereg danych, o których nawet byśmy nie pomyśleli, że mogą być danymi osobowymi. A są one danymi. Przykład? Pracownik wyrusza w podróż służbową pojazdem służbowym. Pojazd jest wyposażony w nadajnik GPS, dzięki któremu pracodawca może kontrolować położenie pojazdu.

No i okazuje się, że dana o lokalizacji pojazdu, którego w danym momencie używa pracownik, jest daną osobową. Pozwala ona bowiem w powiązaniu z innymi informacjami zidentyfikować pracownika co do tożsamości. A skoro tak, to pracodawca czy reprezentująca go w stosunkach pracy kadrowa powinna wiedzieć, jak się z taką daną osobową obchodzić.

Kolejny przykład, taki z praktyki. Masz za sobą proces rekrutacji, idealny kandydat został wybrany, pozostaje kwestia skierowania go na badania lekarskie – czy w skierowaniu możesz podać numer PESEL kandydata, skoro od kandydata do zatrudnienia nie możesz go żądać w oparciu o przepis art. 22(1) kodeksu pracy?

Możesz, ale kandydat musi wyrazić zgodę na przetwarzanie tej danej osobowej. Podobnie będzie np. z przetwarzaniem niektórych danych osobowych pracowników typu wizerunek. Niektóre dane osobowe pracowników możesz przetwarzać wprost w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a niektóre wyłącznie za ich pisemną zgodą. RODO w kadrach i rekrutacji niektórych tego typu kwestii nie reguluje wprost, trzeba do nich „dojść” analizą przepisów.

A posiadanie podstawy prawnej przetwarzania to jeden z warunków przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Zresztą RODO rozróżnia dane osobowe na dane osobowe „zwykłe” i nie wskazuje ich zamkniętego katalogu oraz dane osobowe szczególnych kategorii – i tu już wskazuje zamknięty katalog.

Spośród tych danych osobowych szczególnej kategorii w kadrach będziesz przetwarzać dane dotyczące zdrowia. Musisz przecież kierować pracownika na wstępne, okresowe czy kontrolne badania lekarskie, pracownik może dostarczyć Ci orzeczenie o niepełnosprawności, może wskazać osobę, jaką należy zawiadomić w razie wypadku przy pracy itp.

rodo w kadrach i rekrutacji
rodo w kadrach i rekrutacji

RODO w kadrach i rekrutacji nie jest sprawą prostą. Tu trzeba się pilnować – nikomu nie trzeba przypominać o tak oczywistych kwestiach, jak np. polityka czystego biurka (nie trzymamy na biurkach i w swoim otoczeniu dokumentów z danymi osobowymi, które są widoczne dla osób postronnych), ale sporo jest kwestii, które nie są do końca oczywiste. I właśnie o nich również traktuje nasze szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji.

Jeśli pracujesz w kadrach czy zajmujesz się rekrutacją pracowników, a nie masz praktycznej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych, to szkolenie będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Nasze szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji nie jest szkoleniem technicznym – skomplikowane kwestie prawnicze przekładamy na zrozumiały język, popierając omawiane zagadnienia różnego rodzaju przykładami z praktyki kadrowej.

Do tego w czasie szkolenia pozostajesz pod opieką trenera. Jeśli cokolwiek jest dla Ciebie niezrozumiałe czy wymaga szerszych wyjaśnień, kontaktujesz się z trenerem, który przygotowuje możliwie szczegółowe odpowiedzi.

Nasze szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji wprowadzi Cię szybko i efektywnie w zagadnienia ochrony danych osobowych nawet, jeśli wcześniej z tą tematyką nie miałaś do czynienia i nie posiadasz szerszej wiedzy o zasadach przetwarzania danych osobowych, celach przetwarzania itp. W naszym szkoleniu skupiamy się maksymalnie na praktyce, omawiając zagadnienia teoretyczne jedynie w zakresie, który jest niezbędny do praktycznego stosowania RODO w kadrach i rekrutacji. Masz jakieś pytania w związku ze szkoleniem? Kontaktuj się z nami śmiało.

0 komentarzy o "RODO w kadrach i rekrutacji – nasze nowe szkolenie online"

Skomentuj

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2023