Umowa o pracę na czas określony przedłużana do dnia porodu a limit 33 miesięcy

Pracownice w ciąży posiadają szczególne uprawnienia pracownicze, a jednym z nich jest ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Od razu zaznaczyć należy, iż ta szczególna ochrona dotyczy pracownic, zatrudnionych w oparciu o każdy rodzaj umowy o pracę, a nie tylko umowy o pracę na czas nieokreślony. W szczególności terminowa umowa o pracę (czyli umowa na okres próbny albo czas określony), która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Wyjątkiem jest jedynie zatrudnienie pracownicy na okres próbny jednego miesiąca – w takiej sytuacji umowa o pracę nie przedłuża się do dnia porodu, co wprost wynika z treści art. 177 §3 kodeksu pracy.

W praktyce wątpliwości budziły dotychczas sytuacje, w których umowa terminowa była np. trzecią z kolei umową o pracę na czas określony albo upływał powoli termin 33 miesięcy, na jakie co do zasady można łącznie zawierać z jednym pracownikiem umowy o pracę na czas określony. Jeśli bowiem umowa o pracę, zawarta na czas określony, miałaby się przedłużyć do dnia porodu, to w takiej sytuacji mogłoby okazać się, że data porodu wypadnie po 33 miesiącach zatrudnienia terminowego. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie, ustawodawca wprowadził w kodeksie pracy przepis art. 25(1) §4(1), który wyklucza ograniczenie umów na czas określony do 3 zawieranych po sobie (w tym przedłużanych), jak również ograniczenie łącznego czasu ich trwania do 33 miesięcy. Oznacza to, że jeśli umowa o pracę na czas określony dobiega końca, a pracownica jest w ciąży i umowa ta rozwiązałaby się po upływie 3 miesiąca ciąży, to przedłuży się ona do dnia porodu nawet, gdyby łączny czas trwania zatrudnienia terminowego był dłuższy niż 33 miesiące.

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a aneks do umowy o pracę

Wielu pracodawców zastanawia się, czy w przypadku przedłużenia umowy o pracę na czas określony do dnia porodu, należy do takiej umowy przygotowywać stosowny aneks. Od razu podkreślić należy wyraźnie, iż przedłużenie się umowy do dnia porodu następuje z mocy przepisów, a zatem żaden aneks do umowy nie jest wymagany. Niektórzy pracodawcy natomiast i tak taki aneks przygotowują, choćby ze względów informacyjnych dla pracownicy. Nie jest to niezgodne z przepisami, niemniej nie jest to wymagane. Sporządzenie takiego aneksu, przedłużającego czas trwania zatrudnienia terminowego do dnia porodu, nie narusza limitów 3 umów na czas określony ani 33 miesięcy łącznego czasu ich trwania, wskazanych w treści art. 25(1) kodeksu pracy.

Przykład: pracownica w ciąży pozostaje w zatrudnieniu na podstawie trzeciej już umowy o pracę na czas określony. Zbliża się termin rozwiązania się umowy (koniec 33 miesiąca limitu), ale jednocześnie pracownica jest w tym okresie ciąży, że jej umowa o pracę na czas określony przedłuży się z mocy przepisów do dnia porodu. Pracodawca przygotował stosowny aneks do umowy o pracę, przewidujący przedłużenie umowy do dnia porodu. Nie ma tu znaczenia, że przedłużenie trzeciej umowy o pracę na czas określony traktowane jest – zgodnie z przepisami – jako zawarcie kolejnej umowy, jak również fakt, iż umowa wykracza poza łączny maksymalny czas trwania 33 miesięcy. W tej sytuacji umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a zawarty pomiędzy pracownicą i pracodawcą aneks (który i tak nie jest wymagany, ale można go sporządzić) nie narusza w żaden sposób limitów kodeksowych.

Więcej tych i innych tematów kadrowo płacowych poruszamy w naszych szkoleniach – zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową na stronie spdszkolenia.pl albo spd2.pl – popatrz, poczytaj, być może uznasz, że to oferta właśnie dla Ciebie i pozwoli Ci na poszerzenie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie kadr i płac.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021