Czas pracy w 2019 roku

Ile jest godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2019 roku?

Stosownie do przepisu art. 130 kodeksu pracy, wymiar czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym oblicza się poprzez pomnożenie liczby 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni, przypadających w tym okresie rozliczeniowym, dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, które to dni przypadają od poniedziałku do piątku, a tak otrzymany z kolei wynik obniżając o 8 godzin za każde święto, przypadające w dniu innym niż niedziela, będące dniem ustawowo wolnym od pracy. Tak ustalony wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym obniża się dodatkowo o dni usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Należy pamiętać, że nie zawsze dla pełnego etatu dzień roboczy to będzie 8 godzin – pomijając już niepełny wymiar etatu, niektóre grupy pracowników mają normy czasu pracy ustalane przepisami szczególnymi, np. dla pracowników niepełnosprawnych będzie to 7 godzin na dobę. Z kolei dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar w okresie rozliczeniowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Czas pracy 2019 – jakie wymiary w poszczególnych miesiącach

W 2019 roku żadne ze świąt, będących dniami ustawowo wolnymi od pracy nie przypada w sobotę, co oznacza, iż pracodawca nie ma obowiązku oddawania dnia wolnego. Niektóre z tych świąt (np. 6 stycznia 2019 – Trzech króli) wypadają w niedzielę, ale dla ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym nie ma to znaczenia, gdyż niedziela sama w sobie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Maksymalny okres rozliczeniowy może obejmować 12 miesięcy, przy czym nie dla każdego systemu czasu pracy. Przykładowo w równoważnym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy co do zasady obejmuje jeden miesiąc, z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy, a przy pracach uzależnionych od pory roku czy warunków atmosferycznych (np. w rolnictwie) do czterech miesięcy.

Wymiar do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2019 roku przedstawia się następująco:

 1. Styczeń: 22 dni robocze, czyli 176 godzin
 2. Luty: 20 dni roboczych, czyli 160 godzin
 3. Marzec: 21 dni roboczych, czyli 168 godzin
 4. Kwiecień: 21 dni roboczych, czyli 168 godzin
 5. Maj: 21 dni roboczych, czyli 168 godzin
 6. Czerwiec: 19 dni roboczych, czyli 152 godziny
 7. Lipiec: 23 dni robocze, czyli 184 godziny
 8. Sierpień: 21 dni roboczych, czyli 168 godzin
 9. Wrzesień: 21 dni roboczych, czyli 168 godzin
 10. Październik: 23 dni robocze, czyli 184 godziny
 11. Listopad: 19 dni roboczych, czyli 152 godziny
 12. Grudzień: 20 dni roboczych, czyli 160 godzin.

Dla niepełnego etatu będzie to proporcjonalnie mniej, przykładowo dla pracownika zatrudnionego na pół etatu wymiar do przepracowania w styczniu wyniesie 88 godzin, w lutym 80 godzin, w marcu 84 godziny itd.

27 listopada 2018
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2022