Blog Layout Three

Blog Layout Three : Uses page template Blog 3

Przerwa w pracy na papierosa – czy pracownicy mają do niej prawo?

Kwi 21,18

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przerw dla pracowników, w trakcie ich dniówki roboczej. Część z tych przerw wliczana jest do …

Read More

Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe – komu się należą i kiedy pracownik ma do nich prawo?

Kwi 8,18

Stosownie do wyrażonej w art. 16 kodeksu pracy zasady, pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne …

Read More

Utrata zaufania do pracownika – czy można zwolnić pracownika z powodu utraty zaufania do niego?

Mar 25,18

Zgodnie z art. 30 §4 kodeksu pracy, jeśli pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, zawartą na czas nieokreślony albo rozwiązuje …

Read More

Rozwiązanie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim – czy jest to dopuszczalne?

Mar 18,18

Rozwiązanie umowy o pracę może zostać dokonane z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia czy w trybie porozumienia stron. …

Read More

Jak urlop wychowawczy wpływa na urlop wypoczynkowy?

Mar 7,18

Urlop wychowawczy nie jest urlopem obowiązkowym. Pracownica może, ale nie musi z niego korzystać. Jeśli decyduje się na korzystanie z …

Read More

Co się należy pracownikowi za pracę w nadgodzinach, przypadających na porę nocną?

Mar 4,18

Co do zasady każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w zakładzie pracy pory nocnej (nawet, jeśli zatrudnieniu u niego pracownicy pracują …

Read More

Urlop wypoczynkowy pracownika, zatrudnionego na okres próbny

Lut 25,18

Na wstępie od razu należy wyraźnie podkreślić, iż umowa o pracę, zawarta na okres próbny, jest pełnoprawną formą zatrudnienia pracownika, …

Read More

W jakim terminie pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy?

Sty 20,18

Stosownie do art. 97 kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, …

Read More

Czy planowana w przyszłości likwidacja stanowiska pracy może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Sty 14,18

Likwidacja stanowiska pracy jest taką przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, która leży po stronie pracodawcy. Samo wypowiedzenie odbywa się …

Read More

Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice pracują na zmianę

Sty 10,18

Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby …

Read More

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line
top
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2017