Blog Layout Four

Blog Layout Four : Uses page template Blog 4

Jak ustalić wymiar czasu pracy dla nowo zatrudnionego pracownika?

Nie zawsze nawiązanie stosunku pracy ma miejsce z pierwszym dniem miesiąca. Zdarzają się sytuacje, w których do zawarcia umowy o …Read More

Zdjęcie profilowespd217 stycznia 2020

Wypowiedzenie umowy o pracę – jak je prawidłowo wręczyć pracownikowi?

Zgodnie z art. 32 §1 kodeksu pracy każda ze stron stosunku pracy – pracownik i pracodawca – może rozwiązać umowę …Read More

Zdjęcie profilowespd27 stycznia 2020

Praca w niedziele – kiedy jest dopuszczalna i co się za nią należy?

Co do zasady pracownik pracuje przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Jeden dzień wolny – np. sobota, jest …Read More

Zdjęcie profilowespd23 grudnia 2019

Zatrudnienie w trakcie roku a urlop wypoczynkowy

Stosownie do przepisu art. 154 §1 kodeksu pracy za cały rok kalendarzowy przysługuje pracownikowi 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego. …Read More

Zdjęcie profilowespd210 listopada 2019

Urlop w pierwszej pracy a niepełny etat

Jeśli pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy w życiu, to z urlopu wypoczynkowego może skorzystać dopiero z upływem miesiąca pracy. …Read More

Zdjęcie profilowespd225 października 2019

Czy premia uznaniowa wpływa na wysokość ekwiwalentu za urlop, należnego po rozwiązaniu umowy o pracę?

Premia uznaniowa jest dobrowolnym składnikiem wynagrodzenia. Pracodawca może ją wypłacać, ale obowiązku takiego nie ma. Jak sama nazwa wskazuje, jest …Read More

Zdjęcie profilowespd27 października 2019

Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – kiedy najpóźniej pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za urlop?

W związku z rozwiązaniem czy wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek naliczyć i wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop. Obowiązek ten …Read More

Zdjęcie profilowespd28 września 2019

Opieka nad chorym członkiem rodziny i zasiłek opiekuńczy

Stosownie do przepisu art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego …Read More

Zdjęcie profilowespd224 sierpnia 2019

Urlop okolicznościowy na ślub kościelny po ślubie cywilnym – czy należy się po raz drugi?

Może się zdarzyć sytuacja, w której pracownik bierze ślub cywilny, a dopiero potem decyduje się na zawarcie ślubu kościelnego. Na …Read More

Zdjęcie profilowespd229 lipca 2019

Opieka nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Możliwość skorzystania z tzw. opieki nad zdrowym dzieckiem jest jednym z uprawnień pracowniczych, związanych z rodzicielstwem. Stosownie do przepisu art. …Read More

Zdjęcie profilowespd218 lipca 2019

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line
top
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2019